MISI, VISI DAN OBJEKTIF..

PENGENALAN

Perniagaan dalam talian atau e-perniagaan adalah segala jenis perniagaan atau transaksi komersial yang merangkumi perkongsian maklumat menggunakan internet. Perdagangan merupakan pertukaran produk dan perkhidmatan antara individu, kumpulan atau perniagaan serta dapat dilihat sebagai salah satu aktiviti penting dalam pelbagai jenis aktiviti perniagaan.

MISI

Menjadikan Perniagaan Masyarakat Daerah Sandakan lebih meluas dengan kepelbagaian pemasaran dan gabungan kerjasama dengan kerajaan dan agensi lain Mencorakkan pemasaran perniagaan dengan lebih daripada 1 saluran

VISI

1) Sumber Rujukan bagi peniaga yang baru memulakan perniagaan 2) Sumber Maklumat terkini berkenaan pihak berkuasa tempatan 3) Sumber maklumat untuk mendapatkan dana bagi peniaga baru yang berpotensi membuka perniagaan 4) Memberi bimbingan cara pemasaran yang efektif